Tilbage til oversigten (L - Å)

Philip Heymans Allé (Tuborg Boulevard – Dessaus Boulevard)


Vejnr.: 157-0633
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Overtaget 31. juli 2015

Vejnavnets oprindelse og historie:

 

Philip Heymans Allé blev etableret i 2009/2010 på strækningen mellem rundkørslerne som privat fællesvej. 

Broen over søterritoriet ved Waterfront er dog privat vej/område.

Philip Heymans Allé (Tuborg Boulevard – Dessaus Boulevard)


Tilbage til oversigten (L - Å)