Tilbage til oversigten (L - Å)

Niels Andersens Vej


Vejnr.: 157-0587
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej 74 til Baunegårdsvej 48.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Niels Andersens Vej er anlagt omkring 1900. 

Vejen er opkaldt efter ejeren af Søholm, etatsråd Niels Andersen, der var formand for Gentofte Sogneråd 1889 – 1900.

Niels Andersen, født 11.9.1935 i Ydby, Thy. Død den 12.9.1917 på Søholm. Han etablerede sig i 1857 som entrepernør og af hans arbejder nævnes jernbanelinierne Hillerød-Fredensborg, Hillerød-Græsted, og Århus-Ryomgård. Desuden Helsingør Havn, tørdokken på Refshaleøen, Middelgrundsfortet. Bestred en række tillidsposter. 1889 - 1909 medlem af Kbh´s. Amtsråd.

I 1909 overgik vejen til offentlig vej.
I 1986 blev der anlagt cykelsti i vestsiden fra Kildegårdsvej til Baunegårdsvej.

Niels Andersens Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)