Tilbage til oversigten (L - Å)

Nerievej


Vejnr.: 157-0586
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranevænget til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nerievej er anlagt i 1929/30.

Ved udstykningen af jorderne, til den tidligere Taffelbays Avlsgård, mindedes man i vejnavnene det gartneri, der havde været drevet på ejendommen. Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej på samme areal var anlagt allerede før århundredeskiftet.

I 1960 overgik vejen til offentlig vej.

Nerievej


Tilbage til oversigten (L - Å)