Tilbage til oversigten (L - Å)

Nellikevej


Vejnr.: 157-0583
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Levkøjvej 10 til Snerlevej blind ende fra Snerlevej mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Nellikevej er anlagt i 1923/24.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. 

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.

NellikevejNellike


Tilbage til oversigten (L - Å)