Tilbage til oversigten (L - Å)

Myrtoften


Vejnr.: 157-0582
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 79 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Myrtoften er anlagt i 1947/49.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug som sammensætning til vejnavne.

Myrtoften


Tilbage til oversigten (L - Å)