Tilbage til oversigten (L - Å)

Lysagervej


Vejnr.: 157-0530
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedeporten 4 til Søllingsvej og blind ende mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lysagervej er anlagt i 1921/33.

Vejens navn er konstrueret uden egentlig tilknytning.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Pr. 30. april 2015 er strækningen fra nr. 17 til nr. 32 (vendepladsen i den blinde ende i nord) overgået til offentligt vejareal.

LysagervejEngelhardts vejskilt.


Tilbage til oversigten (L - Å)