Tilbage til oversigten (L - Å)

Lyngbyvej (lokalgade)


Vejnr.: 015-0527
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lokalgader omkring Helsingørmotorvejen København til Lyngby.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vejen blev anlagt under benævnelsen, Kongevejen.

Vejen blev anlagt til bekvemmelighed for Fr. II, der i 1560 var blevet ejer af Hillerødsholm, det senere Frederiksborg.
Lyngbyvej var amtsvej, men overgik til kommunen i 2007 da amterne blev nedlagt.

Lyngbyvej (lokalgade)Indkørslen til Gentofte Kommune.


Tilbage til oversigten (L - Å)