Tilbage til oversigten (L - Å)

Lykkevej


Vejnr.: 157-0525
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 216 til Høstvej 6.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lykkevej er anlagt omkring 1900.

Indtil 1921 hed vejen Annasvej. 

Vejens navn er konstrueret med hentydning til de tilstødende Enighedsvej og Rolighedsvej.

I 1937 overgik vejen til offentlig vej.

Lykkevej


Tilbage til oversigten (L - Å)