Tilbage til oversigten (L - Å)

Lundeskovsvej


Vejnr.: 157-0522
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej til Rygårds Allé 96, spærret ved Bernstorffsvej (tunnel) og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lundeskovsvej er anlagt i 1923.

Vejen er navngivet efter Søholmslunden. (Lundeskoven)

I forbindelse med, at Skt. Lukasstiftelsen overtog Lundegården blev en del af gårdens arealer udstykket, og herunder blev selve lunden – i alt ca. 1.25 ha – overtaget af kommunen.

Det var oprindeligt påtænkt, at bevare Lundeskoven uden indgribende udhugst således, at det karakteristiske og smukke landskabsbillede ved indkørslen til kommunen, i vid udstrækning, forblev urørt, men med det tiltagende byggeri omkring lunden opstod behov for et mere åbent grønt område, hvorfor der i årene 1940 – 1950 blev udført en varsom sanering af skov – området.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Lundeskovsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)