Tilbage til oversigten (L - Å)

Lundely


Vejnr.: 157-0521
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 25 til Vespervej 27.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lundely er anlagt i 1940.

Vejen er navngivet efter handelsgartneriet ”Lundely” ved Bernstorffsvej.

Offentlig vej

Lundely


Tilbage til oversigten (L - Å)