Tilbage til oversigten (L - Å)

Lundekrogen


Vejnr.: 157-0520
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lundeskovsvej 18 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lundekrogen er anlagt i 1921/23.

Vejen er navngivet efter Søholmslunden.

I forbindelse med, at Skt. Lukasstiftelsen overtog Lundegården, blev en del af gårdens arealer udstykket, og herunder blev selve lunden – i alt ca. 1.25 ha – overtaget af kommunen. Det var oprindeligt påtænkt, at bevare Lundeskoven uden indgribende udhugst således, at det karakteristiske og smukke landskabsbillede ved indkørslen til kommunen i vid udstrækning forblev urørt, men med det tiltagende byggeri omkring lunden, opstod behovet for et mere åbent grønt område, hvorfor der i årene 1940 – 1950 blev udført en varsom sanering af skov – området.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

LundekrogenEngelhardts vejskilt.


Tilbage til oversigten (L - Å)