Tilbage til oversigten (L - Å)

Lundegårdsvej


Vejnr.: 157-0517
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 12 til Rygårds Allé 54.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lundegårdsvej er anlagt i 1920/23.

Vejen er navngivet efter Lundegården, ved Bernstorffsvej, i nærheden af Søholmslund.

Lundegårdens tilliggende var ved udskiftningen fastsat til 66,5 tdr. land. Gårdens jorder blev udlagt i det sydøstligste hjørne af Ellehøjsvangen og omfattede dele af Møllespjælene, Bjergdelene og Magdalene samt den sydlige del af Magemosen.

Gården havde fra 1767 skiftende ejere, indtil den i 1902, blev købt af proprietær C. L. Ibsen, der kort før havde erhvervet Rygård og Bjerregård. I 1916 overgik Lundegård, sammen med Ibsens øvrige ejendomme, til aktieselskabet De Ibsenske Grunde i Gjentofte Sogn. Sommeren 1918 bragte for Lundegården en afgørelse, der dels beseglede de gamle bygningers skæbne, dels bestemte ejendommens skikkelse, og anvendelse i fremtiden.

Den 1. juli 1918 overtog Sankt Lukasstiftelsen gårdens bygninger med 10 tdr. land for en pris af 2 kr. pr. kvadratalen. Der forløb en årrække før byggeriet af det nye hospital kunne realiseres, men i 1930 kunne dronning Alexandrine foretage grundstensnedlæggelsen.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej

Lundegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)