Tilbage til oversigten (L - Å)

Lorcksvej


Vejnr.: 157-0516
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Adolphsvej 47 til Kløckersvej 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lorcksvej er anlagt før 1920.

Indtil 1921 hed vejen Georg Ryans Vej.

Vejen er opkaldt efter konferensråd, vekselmægler Frans Andreas Lorck(1841-1914), der havde været medejer af udstykningsområdet.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.

Lorcksvej


Tilbage til oversigten (L - Å)