Tilbage til oversigten (L - Å)

Løvspringsvej


Vejnr.: 157-0535
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hyldegårdsvej 27 til Kirkevej 24 blind ende syd for Hyldegårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Løvspringsvej er anlagt før 1928.

Indtil da hed vejen Kastanievej. Vejens navn er konstrueret uden nogen egentlig tilknytning.

I 1934 overgik strækningen fra Hyldegårdsvej 27 til Kirkevej, til offentlig vej.
I 1998 overgik den resterende strækning fra Hyldegårdsvej mod syd til offentlig vej.

Løvspringsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)