Tilbage til oversigten (L - Å)

Løvenborg Allé


Vejnr.: 157-0531
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 30 til Ledreborg Allé 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Løvenborg Allé er anlagt i 1911.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man, at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Løvenborg Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)