Tilbage til oversigten (L - Å)

Lindorffs Allé


Vejnr.: 157-0515
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gruts Allé 21 til Gersonsvej, spærret ved Gersonsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lindorffs Allé er anlagt før 1921.

Indtil da hed vejen Smidts Allé, og i 1928 blev den omdøbt Krygers Alle.

Vejen er opkaldt efter sekretær Frederik Georg Linddorff( 1792-1856), Taffelbay, den første formand for Gentofte Sogneforstanderskab (1842), navneændringen er formentligt sket ved overtagelsen til offentlig vej i 1958.

I 1975 blev vejen lukket mod Gersonsvej.

Lindorffs AlléTranegårdsskolen.


Tilbage til oversigten (L - Å)