Tilbage til oversigten (L - Å)

Lindegårdsvej


Vejnr.: 157-0512
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 121 til Jægersborg Allé 22.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lindegårdsvej er anlagt før 1868.

Vejen er navngivet efter Lindegården.

Lars Larsen Bruun, tidligere ejer af Ordrup kro, efterlod ved sin død i 1854 Lindegården til sønnen Ole Bruun, der påbegyndte jordenes udstykning til villagrunde, omkring vejene Lindegårdsvej, Annettevej, Johannevej og Emilievej. På gårdens jorder syd for Jægersborg Allé drev han et teglværk.

Udstykningen gennemførtes helt af hans søn, grosserer L.E. Bruun, der efter salget af selve Lindegården boede i den store nabovilla, der nu rummer optagelsesteateret Saga Studio.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej. 
I 1927/28 blev kørebanen udvidet fra Ejgårdsvej til Ordrupvej.

Lindegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)