Tilbage til oversigten (L - Å)

Lille Fredens Vej


Vejnr.: 157-0507
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredensvej 5 til Lindegårdsvej 51.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Lille Fredens Vej er anlagt før 1902.

Indtil 1902 var vejen en del af Fredensvej. 

Efter traditionen skal navnet minde om en krigsafslutning. Der kan næppe være tale om andet end freden efter den japansk-kinesiske krig 1894 – 95. Se Fredensvej.

I 1902 overgik vejen til offentlig vej.

Lille Fredens Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)