Tilbage til oversigten (L - Å)

Liljevej


Vejnr.: 157-0506
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 15 til Bregnevej 26.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Liljevej er anlagt i 1903.

Efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl., i 1899, havde overtaget Søgården påbegyndtes en udstykning af gårdens jorder. 

Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. Se Søgårdsvej.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.
I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 5,6 meter til 8,0 meter.

LiljevejHvide liljer.


Tilbage til oversigten (L - Å)