Tilbage til oversigten (L - Å)

Leopold Damms Allé


Vejnr.: 157-0503
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborg Boulevard til Hans Bekkevolds Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vejen er anlagt i 1992.

Den er opkaldt efter Tuborgs første adm. direktør.

Leopold Damms Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)