Tilbage til oversigten (L - Å)

Ledreborg Allé (nr. 30 - 34, Anemonevej - sygehus)


Vejnr.: 157-0501
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 24 til Anemonevej 43, blind ende ind mod KAS Gentofte.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ledreborg Allé er anlagt i 1914.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man, at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Fra Anemonevej til amtssygehuset er vejen privat fællesvej.

Ledreborg Allé (nr. 30 - 34, Anemonevej - sygehus)


Tilbage til oversigten (L - Å)