Tilbage til oversigten (L - Å)

L. E. Bruuns Vej


Vejnr.: 157-0500
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rådhusvej 38 til Bernstorffsvej 194.

Vejnavnets oprindelse og historie:

L. E. Bruuns Vej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter ejeren af Maltegården, grosserer Lars Emil Bruun.

Maltegården blev opkaldt efter Maglemosen. Den blev med sine 105.5 tdr. land langt den største gård i Gentofte sogn. Lars Emil Bruun begyndte omkring århundredskiftet udstykningen af gårdens jorder, og såvel Gentofte Kommunes gamle rådhus, som det nuværende er bygget på Maltegårdens grund.

Grosserer L.E. Bruun ejede Maltegården fra 1896 til sin død i 1923. I denne periode udstykkedes gårdens jorder og udbygning af denne del af kommunen foretoges. L.E. Bruun fuldførte en udstykning af Lindegårdens jorder som hans far Ole Bruun begyndte.

L.E. Bruun nævnes også som mæcen ved en modernisering af Gentofte Kirke i 1890-erne. Se Carl Baggers Allé.

Han var passioneret møntsamler og ejede en af Danmarks største samlinger som han testamenterede til staten.

I 1911 overgik vejen til offentlig vej.

L. E. Bruuns VejL.E.Bruuns gravsted på Gentofte Kirkegård.


Tilbage til oversigten (L - Å)