Tilbage til oversigten (L - Å)

Zicavej


Vejnr.: 157-0967
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Emiliekildevej 9B til mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Zicavej er anlagt i 1876.

Vejen er navngivet efter villaen ”Zica” Strandvejen 395.

Villaen tilhørte i årene 1863 – 73 kaptajn i hæren Carl Fr. Th. Zeilau. Han havde i 1868 ægtet Henriette Evaldsen, kaldet Jette. Navnet Zica er formentlig konstrueret af ægteparrets initialer.

I 1965 overgik vejen til offentlig vej.

Zicavej


Tilbage til oversigten (L - Å)