Tilbage til oversigten (L - Å)

Zeuthens Allé


Vejnr.: 157-0966
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 81 til Kaas Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Zeuthens Allé er anlagt før 1928, indtil da hed vejen Bülows Allé.

Vejen er opkaldt efter overretssagfører L. Zeuten, ejer af Heslegård 1906 – 23.

Han ombyggede hovedbygningen og indrettede, i en lille tværfløj, et enestående smukt og værdifuldt bibliotek.

Heslegård var ved udskiftningen navngivet efter agerstykket Hesselspjældene, der hørte til gårdens jorder.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Zeuthens Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)