Tilbage til oversigten (L - Å)

Wilhelm Smidts Vej


Vejnr.: 157-0940
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Adolphsvej 50 til Sponnecksvej 6.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Wilhelm Smiths Vej er anlagt i 1910.

Vejen er opkaldt efter bankier Wilhelm Schmidt(1801-1884), der havde været kasserer hos Joseph Hambro, ejer af landstedet Øregård.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.

Wilhelm Smidts Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)