Tilbage til oversigten (L - Å)

Wiehesvej


Vejnr.: 157-0935
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Stigaardsvej 5 til blind vej mod sydøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Wiehesvej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter skuespiller Wilhelm Wiehe den ældre, (1820-1864)der havde taget slægtens teatertraditioner i arv. Han blev en strålende Oehlensläger skuespiller med sin malmfyldte røst.

I 1914 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Wiehesvej


Tilbage til oversigten (L - Å)