Tilbage til oversigten (L - Å)

Wernersvej


Vejnr.: 157-0926
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rådhusvej 28 til Bramsvej, blind mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Wernersvej er anlagt før 1904, indtil da hed den Brams Tværvej.

Vejen er opkaldt efter en af Bramsvejs tidligere beboere, grosserer T.M. Werner , død 1902, hvorefter vejejeren, murermester H.C. Brams, har mindes ham ved, at opkalde den hidtidige Brams Tværvej efter ham.

Offentlig vej.

WernersvejEngelhardts vejskilt.


Tilbage til oversigten (L - Å)