Tilbage til oversigten (L - Å)

Vitus Berings Allé


Vejnr.: 157-0962
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dyrehavevej 19 til Christiansholms Parkvej og blind ende mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vitus Berings Allé er anlagt før 1921, indtil da hed vejen Christianholms Jernbanevej.

Vejen er opkaldt efter kgl. historiograf og digter Vitus Bering(1617-1675), der i 1666-71 havde Christansholm i fæste og opkaldte ejendommen efter Christian V.

Han var professor i poesi ved Københavns Universitet og i historie ved Sorø Akademi, indtil udnævelsen til kgl. historiegraf.

Kong Chr.V og adelsen støttede ham, og som lejlighedsdigter nød han stor yndest i samtiden kaldet "Den danske Vergil"

I 1953 overgik vejen til offentlig vej.

Vitus Berings Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)