Tilbage til oversigten (L - Å)

Violvej


Vejnr.: 157-0961
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 19 til Bregnevej 30.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Violvej er anlagt i 1903.

Efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl., i 1899, havde overtaget Søgården påbegyndtes en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej. I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 5,6 til 8,0 meter.

ViolvejDen velduftende martsviol.


Tilbage til oversigten (L - Å)