Tilbage til oversigten (L - Å)

Vintervej


Vejnr.: 157-0957
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Enighedsvej 54 til Forårsvej 23.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vintervej er anlagt i 1924.

Ved udstykningen af ingeniør Rumps jorder mellem Enighedsvej og Jægersborg Allé fik vejene navne efter årstiderne.

I 1931 overgik vejen til offentlig vej.

VintervejIsen smelter i vintersolen.


Tilbage til oversigten (L - Å)