Tilbage til oversigten (L - Å)

Vinrosevej


Vejnr.: 157-0955
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 27 til lind vej mod sydøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vinrosevej er anlagt i 1935/36.

Vejen er opkaldt efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

Vinrosevej


Tilbage til oversigten (L - Å)