Tilbage til oversigten (L - Å)

Vinrankevej


Vejnr.: 157-0952
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 16 til Vingårds Allé 36.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vinrankevej er anlagt i 1923/24.

Ved udstykningen af jorderne til den tidligere Taffelbays Avlsgård mindedes man, i vejnavnene, det gartneri, der havde været drevet på ejendommen. Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej på samme areal var anlagt allerede før århundredeskiftet.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

VinrankevejVin på en sydvendt mur.


Tilbage til oversigten (L - Å)