Tilbage til oversigten (L - Å)

Vingårds Allé


Vejnr.: 157-0951
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hartmannsvej 18 til Tranevænget.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vingårds Allé er anlagt i 1918 og 1952.

Ved udstykningen af jorderne til den tidligere Taffelbays Avlsgård mindedes man i vejnavnene det gartneri, der havde været drevet på ejendommen. Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej på samme areal var anlagt allerede før århundredeskiftet.

I 1933 overgik strækningen fra Hartmannsvej 580 meter mod øst til offentlig vej. I 1952 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Vingårds AlléFuldmoden vindrueklase


Tilbage til oversigten (L - Å)