Tilbage til oversigten (L - Å)

Vindestræde


Vejnr.: 157-0950
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 30 til Mitchellstræde.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vindestræde er anlagt før 1888, indtil 1928 hed vejen Asylstræde.

Vejen er navngivet efter sit bøjede forløb.

I 1888 overgik vejen til offentlig vej.
I 1978 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,0 meter.

Vindestræde


Tilbage til oversigten (L - Å)