Tilbage til oversigten (L - Å)

Vinagervej


Vejnr.: 157-0947
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ørnegårdsvej til vendeplads ved Vintapperrampen

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vinagervej er anlagt i 1940/41 og 1959/60, som offentlig vej.

Vejens navn er konstrueret og blev foreslået af den første grundejer på vejen, fabrikant Arnold Petersen. Motiveret ved vejens forløb over Vintappergården jorder og forbindelsen med Vintappervej i Lyngby-Tårbæk kommune.

Vejen blev afkortet i forbindelse med etablering af Vintapperampen og i 2016 blev navnet på stykket mellem Ørnegårdsvej og hen til Genbrugsstationen ændret fra Vinagervej til Ørnegårdsvej.

Vinagervej


Tilbage til oversigten (L - Å)