Tilbage til oversigten (L - Å)

Vilvordeparken


Vejnr.: 157-0941
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vilvordevej 82 til Vilvordevej 94 mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vilvordeparken er anlagt i 1961.

Vejen er navngivet efter Havebrugshøjskolen Vilvorde.

Stephan Nyland stiftede havebrugshøjskolen Vilvorde, der åbnedes den 2. april 1875. Skolen indrettedes i Skovlyst, der, indtil Stephan Nyland erhvervede ejendommen, blev drevet som traktørsted.

Stephan Nyland gav skolen navnet ”Vilvorde” efter en lille belgisk by, hvis havebrugsskole han ofte havde besøgt. Vilvorde fik hurtigt en stærk tilstrømning af elever; i slutningen af 1880´erne var den bestandig fyldt. Stephan Nylands strenge disciplin og iltre temperament var ikke lige populært hos alle, og da han i 1900 besluttede, at eleverne ikke mere skulle bo på skolen, bidrog også dette til en svigtende tilgang.

Den forringede økonomi medførte at skolen forfaldt, og 1. april 1905 bortforpagtedes den til en af Nyelands tidligere elever, gartner L. Nielsen. På trods af en personlig faglig dygtighed lykkedes det dog ikke at rette skolen op. Den 8. november 1911 blev det nødvendigt at sælge skolen.

Forstander Valdemar Jensen bragte ved en energisk indsats, og gode medarbejdere, skolen på fode igen i årene herefter.

Bygningerne er nu overtaget af Danske Sygeplejesker som kursuscenter.

I 1965 overgik vejen til offentlig vej.

Vilvordeparken


Tilbage til oversigten (L - Å)