Tilbage til oversigten (L - Å)

Vilhelmshåbsvej


Vejnr.: 157-0937
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 71 til Bernstorffsvej 244.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vilhelmshåbsvej er anlagt i 1917, på kommunens areal.

Vejen er navngivet efter ejendommen Vilhelmshåb, der tilhørte sognefoged, kammerråd Vilhelm Nielsen.

Lidt øst for femvejen, syd for Jægersborg Allé lå gården Vilhelmshåb. Vilh. Nielsen købte i midte af 1840´erne den meget forsømte ejendom på en auktion. Han foretog en udstykning af jorderne, der gjorde ham til en velhavende mand.

Vilhelm Nielsen var hurtigt blevet en kendt og meget benyttet mand, og som kun 31-årig blev han medlem af Gentofte sogneforstanderskab. Kun med en kort afbrydelse sad han her til 1888, de sidste 8 år som dets formand. Sideløbende hermed var han også sognefoged.

Det er Vilhelm Nielsen, der har hovedæren for, at tanken om anlæg af en havn i Skovshoved blev taget op til virkeliggørelse i 1867.

Vilhelmshåbsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)