Tilbage til oversigten (L - Å)

Viggo Rothes Vej


Vejnr.: 157-0936
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hartmannsvej 74 til Esperancé Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Viggo Rothes Vej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter direktøren for De Sjællandske Jernbaner. Viggo Rothe 1814 – 91.

I årene 1849 – 54 var V. Rothe folketingsmand, men blev allerede i 1848 ansat som teknisk direktør ved den nyligt åbnede jernbane til Roskilde. Under Korsørbanens bygning var det Rothes forhandlings evne, der forligte de modstridende interesser, og i 1855, året før Korsørbanens åbning, udnævntes Rothe til administrerende direktør for det sjællandske jernbaneselskab, en stilling han beklædte til 1885.

Viggo Rothe var en fremragende administrator og han indsats i dansk jernbanevæsen er enestående.

I 1905 overgik strækningen fra Bregnegårdsvej til Alexandervej til offentlig vej.  I 1932 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 5,7 til 6,4 meter fra Hartmannsvej til Esperancé Allé.

Viggo Rothes Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)