Tilbage til oversigten (L - Å)

Viadukt Allé


Vejnr.: 157-0932
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Taffelbays Allé 9 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Viadukt Allé er anlagt før 1904.

Indtil da hed vejen Tranegårds Allé. Vejen er navngivet efter viadukten på kystbanen ved Helleup Station og Taffelbay Allé.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej.

Viadukt Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)