Tilbage til oversigten (L - Å)

Vesterdalen


Vejnr.: 157-0931
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 221 til Slettevej og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vesterdalen er anlagt i 1945/46.

Vejens navn er konstrueret, og hentyder til terrænet.

I 1967 overgik vejen til offentlig vej.

Vesterdalen


Tilbage til oversigten (L - Å)