Tilbage til oversigten (L - Å)

Vesterbyvej


Vejnr.: 157-0930
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Stolpegårdsvej 3 til Snogegårdsvej 14.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vesterbyvej er anlagt i 1927.

Vejens navn henviser blot til vejens beliggenhed vest for Vangede By.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Vesterbyvej


Tilbage til oversigten (L - Å)