Tilbage til oversigten (L - Å)

Vermehrensvej


Vejnr.: 157-0925
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rosavej 3 til Dalsgaardsvej 8.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vermehrensvej er anlagt i 1923/24.

Vejen er opkaldt efter maleren J.F. Vermehren 1823 – 1910. Han var elev på Akademiet og hos Jørgen Roed. Debuterede som udstiller i 1847 på Charlottenborg med et genrebillede.

Fik Akademiets rejse stipendium og opholdt sig et par år i Italien, hvor han blandt andet malede et gadebillede fra en lille italiensk by, der blev købt af Kunstmuseet. Men de fleste og mest kendt malerier er dog fra Danmark. En række livsskildringer med en enkel, klart fortalt handling skaffede hans kunst mange venner.

I 1874 efterfulgte han Marstrand som professor ved Kunstakademiet.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej.
I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Vermehrensvej


Tilbage til oversigten (L - Å)