Tilbage til oversigten (L - Å)

Vemmetofte Allé


Vejnr.: 157-0922
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 65 til Gyldenholm Allé 28.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vemmetofte Allé er anlagt i 1911.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik strækningen fra Gyldenholm Allé 380 meter mod syd til offentlig vej.  

I 1954 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Vemmetofte Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)