Tilbage til oversigten (L - Å)

Vedbendvej


Vejnr.: 157-0911
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 303 sydgående til Kildedalen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vedbendvej er anlagt i 1927.

Efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården påbegyndtes en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1940 overgik vejen til offentlig vej.  
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Vedbendvej


Tilbage til oversigten (L - Å)