Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Ungdomsboligerne


Vejnr.: 157-0923
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 448 nordgående til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Ungdomsboligerne er anlagt som en del af Niels Steensens Vej. I 1977 fik vejen sit nuværende navn, efter de af arkitekt Arne Jacobsen tegnede huse.

Vejen er anlagt på offentligt areal.

Ved Ungdomsboligerne


Tilbage til oversigten (L - Å)