Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Stadion


Vejnr.: 157-0921
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej 66 til Ørnegårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Stadion er anlagt i 1931/32, 36/37, og 42/43, som offentlig vej.

Vejen er navngivet efter Gentofte Stadion. Stadion er anlagt på Tjørnegårdens jorder, hvor store arealer henlå som lergrave, da Gentofte Kommune i 1921 overtog ejendommen.

Kommunens idrætsinspektør, oberstløjtnant Holger Nielsen, foreslog da, at man på de tidligere lergraves grund anlagde et stadion. Dette blev udført efter planer af arkitekt Arne Jacobsen. Anlægget blev begyndt i 1920 og afsluttedes i 1942.

Ved Stadion


Tilbage til oversigten (L - Å)