Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Slotshaven


Vejnr.: 157-0919
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vældegårdsvej 4 til blind vej mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Slotshaven er anlagt i 1969.

Vejen er navngivet efter rosenhaven i Bernstorffsparken.

Ved Slotshaven


Tilbage til oversigten (L - Å)