Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Renden (resten)


Vejnr.: 157-0920
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sønderengen 130 til Slettevej og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Renden er anlagt i 1927.

Vejen er navngivet efter Gentofterenden, der forbinder Gentofte Sø med Lundehussøen.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.
I 1974/75 blev vejen forlænget fra Gentofterenden ca. 100 meter mod øst.

Ved Renden (resten)


Tilbage til oversigten (L - Å)