Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Ørehøj


Vejnr.: 157-0924
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 13 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Ørehøj er anlagt i 1984.

Tidligere en del af Tranegårdsvej

Ved Ørehøj


Tilbage til oversigten (L - Å)