Tilbage til oversigten (L - Å)

Ved Kæret


Vejnr.: 157-0917
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søndersøvej 25 til Søndersøvej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ved Kæret er anlagt i 1937/38, på kommunens areal.

Vejen er navngivet efter sit forløb omkring den sidste rest af Søndersøen ved Jægersborg.

Ved Kæret


Tilbage til oversigten (L - Å)